Utredninger

Jeg tar avgrensede oppdrag for privatpersoner, andre psykologer og offentlige instanser for å utrede et bredt spekter av situasjoner og tilstander.

På grunn av stor pågang og lite tid tar jeg for tiden kun rettsoppnevnte sakkyndige oppdrag

Utredning av personlighetstrekk og deres praktiske konsekvenser

 • Jobbsituasjon
 • Ansettelsesprosesser
 • Parforhold, familie
 • Stress og tilpasningsproblemer

Utredning av psykiske lidelser, fra lette plager til alvorlige lidelser

 • Angst, depresjon
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Traumer og dissosiasjon, psykose

Utredning av arbeidsevne og funksjonnivå

 • Standardiserte NAV-utredninger som grunnlag for ytelser

Utredning som oppstart på behandling

 • Terapeutisk vurdering med avklaring av mål for behandling
  • Therapeutic Assessment
 • Grunnlag for oppstart i psykiatrisk poliklinikk eller hos privatpraktiserende behandler
 • Spesifikke utredningsmetoder der behandler mangler tid eller kompetanse

Utredning i rettslig sammenheng

 • Rettspsykologiske og rettspsykiatriske problemstillinger
 • Grunnlag for vurdering av utilregnelighet
 • Grunnlag for vurdering av omsorgsevne

Utredningsmetoder

Strukturert klinisk intervju

 • Din egen historie, diagnostikk
 • Anamnese/livshistorie, M.I.N.I., SCID-II

Selvrapportmetoder

 • Din beskrivelse av deg selv som person og dine plager
 • Symptomkartlegging, personlighet, psykiske lidelser
 • PAI, MCMI-III, NEO-PI-R, IIP-64-C, SCL-90-R, AUDIT, DUDIT, BFI, DRS15-R, …

Oppgavebaserte/atferdsbaserte metoder

 • Hva du gjør i ulike sammenhenger
 • Personlighetsdynamikk, forsvarsmekanismer, mestringsstil
 • Rorschach-metoden, Wartegg Zeichen Test

Vurdering av kognitiv fungering

 • Dine evner og kognitive funksjoner
 • Evnenivå, oppmerksomhet, hukommelse, ADHD
 • DIVA, Ravens progressive matriser, BRIEF