Utredninger

Jeg tar avgrensede oppdrag for privatpersoner, andre psykologer og offentlige instanser for å utrede et bredt spekter av situasjoner og tilstander.

Utredning av personlighetstrekk og deres praktiske konsekvenser

 • Jobbsituasjon
 • Ansettelsesprosesser
 • Parforhold, familie
 • Stress og tilpasningsproblemer

Utredning av psykiske lidelser, fra lette plager til alvorlige lidelser

 • Angst, depresjon
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Traumer og dissosiasjon, psykose

Utredning av arbeidsevne og funksjonnivå

 • Standardiserte NAV-utredninger som grunnlag for ytelser

Utredning som oppstart på behandling

 • Terapeutisk vurdering med avklaring av mål for behandling
  • Therapeutic Assessment
 • Grunnlag for oppstart i psykiatrisk poliklinikk eller hos privatpraktiserende behandler
 • Spesifikke utredningsmetoder der behandler mangler tid eller kompetanse

Utredning i rettslig sammenheng

 • Rettspsykologiske og rettspsykiatriske problemstillinger
 • Grunnlag for vurdering av utilregnelighet
 • Grunnlag for vurdering av omsorgsevne

Utredningsmetoder

Strukturert klinisk intervju

 • Din egen historie, diagnostikk
 • Anamnese/livshistorie, M.I.N.I., SCID-II

Selvrapportmetoder

 • Din beskrivelse av deg selv som person og dine plager
 • Symptomkartlegging, personlighet, psykiske lidelser
 • PAI, MCMI-III, NEO-PI-R, IIP-64-C, SCL-90-R, AUDIT, DUDIT, BFI, DRS15-R, …

Oppgavebaserte/atferdsbaserte metoder

 • Hva du gjør i ulike sammenhenger
 • Personlighetsdynamikk, forsvarsmekanismer, mestringsstil
 • Rorschach-metoden, Wartegg Zeichen Test

Vurdering av kognitiv fungering

 • Dine evner og kognitive funksjoner
 • Evnenivå, oppmerksomhet, hukommelse, ADHD
 • DIVA, Ravens progressive matriser, BRIEF