Sakkyndighetsoppdrag

Ønsker du en sakkyndig utredning? Les betingelsene og ta kontakt!

Betingelser

Tilgjengelighet

På grunn av stor pågang og lite tid tar jeg for tiden kun rettsoppnevnte oppdrag

Jeg tar rettssakkyndige oppdrag ved siden av full jobb og har svært begrenset kapasitet. Du må derfor beregne noe ventetid, vanligvis noen uker.

Omstendighet

 • Alle oppdrag tas privat gjennom Psykomatikk AS og er helt uavhengige av min stilling ved Universitetet i Oslo (se også om egenerklæring nedenfor).
 • Jeg gjør ofte såkalte blindtestinger, det vil si at jeg ikke vet noe om saken på forhånd. Jeg ber derfor i utgangspunktet om at du ikke beskriver saken før vi eventuelt har avtalt noe annet.
 • Et privat oppdrag (partsoppnevnt sakkyndig) blir et partsinnlegg dersom du betaler for den, og da veier den mindre tungt i saken fordi motparten vil trekke min upartiskhet i tvil. Jeg vil klart foretrekke å bli rettsoppnevnt, det er i så fall noe din advokat kan forsøke å få til. 
 • Jeg vil i så fall også foretrekke å utrede begge parter i saken. Dette bidrar i seg selv til upartiskhet og til rettferdighet ved at beskyldninger om psykiske problemer ikke blir forsøkt brukt som en form for pressmiddel av motparten.

Private oppdrag i barnesaker

Jeg tar private oppdrag i barnesaker kun på følgende betingelser:

 • Jeg kan ikke forskuttere resultatet, og du må være forberedt på at resultatet ikke faller ut til din fordel. Mitt engasjement er til syvende og sist rettet mot barnets beste.
 • Blindtesting er ofte mer hensiktsmessig i private oppdrag fordi jeg ikke blir farget av oppfatninger fra en av partene i saken.
 • Dersom jeg skal være partsoppnevnt sakkyndig setter jeg som krav at motparten i saken blir informert om at det gjøres en utredning slik at de også kan kreve å få den fremlagt. Dette gjøres ved at din advokat kontakter meg og forsikrer meg om at motparten vil bli kontaktet.
 • Jeg forutsetter at du ikke forbereder deg på testene og dermed forsøker å framstille deg selv på en uriktig eller uærlig måte. De fleste metoder jeg bruker har egne indikatorer for å avsløre slike forsøk. Jeg er fullt klar over at det er stressende og ubehagelig å bli testet i forbindelse med saker hvor utfallet er svært viktig. Dette tar jeg høyde for i tolkningene, så du har alt å tjene på å være så åpen og ærlig som mulig.

Praktisk gjennomføring

 • Utredningen gjennomføres vanligvis i Storgata 3 i Lillestrøm (Advokathuset rett ved stasjonen), ring på hos Psykologene.
 • Utredningen tar normalt 2-4 timer og gjennomføres i én økt. Sett derfor av fire timer for sikkerhets skyld (tenk også på eventuell parkering).
 • Jeg velger ut psykologiske metoder/tester som egner seg for den aktuelle problemstillingen, men vil ikke informere på forhånd om hvilke metoder jeg velger.
 • Ved spesiell avtale kan ekstra informasjon medbringes til utredningen (journaler, attester, osv.), dette avtales i hvert enkelt tilfelle.
 • Avhengig av oppdragets art kan vi også avtale en oppfølgingssamtale i etterkant, enten på samme sted eller på video.

Egenerklæring

Du kan lese om meg, mine kvalifikasjoner og mulige habilitetsproblemer på denne siden. Sjekk om jeg har bindinger som kan være problematiske i saken.

Kontakt

Jeg kan nås på sakkyndig;gronnerod@psykomatikk;no (bytt ut ; med .).