Kurs

Personality Assessment Inventory: 
Introduksjonskurs til PAI

Tre dagers innføring i Personality Assessment Inventory. Grunnleggende kunnskap om bakgrunn, administrering og tolkning. Forelesninger og egenaktivitet. Godkjent som spesialist- og vedlikeholdskurs i Norsk psykologforening og Sveriges Psykologförbund.

Neste kurs avholdes 26.-27.9 og 1.11 i Stockholm, informasjon kommer.

Rorschach-metoden: Introduksjonskurs til R-PAS

Syv dagers innføring i R-PAS-systemet. Grunnleggende kunnskap om administrering og skåring, samt noe om tolkning. Forelesninger og egenaktivitet. Godkjent som spesialist- og vedlikeholdskurs i Norsk psykologforening.

Se Den norske Rorschach-forening for aktuelle kurs.