Kurs

Personality Assessment Inventory:  Introduksjonskurs til PAI

Tre dagers innføring i Personality Assessment Inventory. Grunnleggende kunnskap om bakgrunn, administrering og tolkning. Forelesninger og egenaktivitet. Godkjent som spesialist- og vedlikeholdskurs i Norsk psykologforening og Sveriges Psykologförbund.

Kurs kan settes opp etter avtale med tilstrekkelig antall deltakere (normalt minimum seks personer). Kun åpent for lisensierte kliniske psykologer i Norden.

Rorschach-metoden: Introduksjonskurs til R-PAS

Syv dagers innføring i R-PAS-systemet. Grunnleggende kunnskap om administrering og skåring, samt noe om tolkning. Forelesninger og egenaktivitet. Godkjent som spesialist- og vedlikeholdskurs i Norsk psykologforening.

Kurs kan settes opp etter avtale med tilstrekkelig antall deltakere (normalt minimum seks personer). Kun åpent for lisensierte kliniske psykologer i Norden.

Se Den norske Rorschach-forening for aktuelle kurs.