Kurs

Rorschach-metoden: Introduksjonskurs til R-PAS

Syv dagers innføring i R-PAS-systemet. Grunnleggende kunnskap om administrering og skåring, samt noe om tolkning. Forelesninger og egenaktivitet. Godkjent som spesialist- og vedlikeholdskurs i Norsk psykologforening.

Se Den norske Rorschach-forening for aktuelle kurs.

Personality Assessment Inventory: 
Introduksjonskurs til PAI

Tre dagers innføring i Personality Assessment Inventory. Grunnleggende kunnskap om bakgrunn, administrering og tolkning. Forelesninger og egenaktivitet. Søkt godkjent som spesialist- og vedlikeholdskurs i Norsk psykologforening.

Første kurs er under planlegging, se PAI-I19.