Om Cato Grønnerød

ProfilbildeJeg er psykolog med doktorgrad og spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi med lang erfaring fra forskning, undervisning og klinisk praksis.

Jeg kan tilby utredninger med klinisk intervju og standardiserte tester for å avklare personlighetsmessige, terapeutiske og rettspsykologiske problemstillinger.

Jeg holder også kurs i testmetodikk i Rorchach-metoden (R-PAS) og Personality Assessment Inventory (PAI).

Min erfaringsbakgrunn:

  • Psykolog, utdannet fra Universitetet i Oslo i 1995
  • Doktorgrad i psykologi (dr. psychol.) fra Universitetet i Oslo i 2004
  • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i voksenpsykologi i 2017
  • Forsker siden 1997, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, siden 2007.
   • Temaer: personlighet, personlighetsvurdering, seleksjon, sakkyndighet
  • Jobbet som klinisk psykolog i 1996 og siden 2009
   • Jobbet i flere år med psykoser, fra lettere til alvorlige psykiske lidelser, ungdomspsykiatri
   • Erfaring fra lukkede sengeposter, poliklinikker, akuttpsykiatri og privatpraksis
   • Egen utredningspraksis siden 2016, hovedsakelig sakkyndighetsoppdrag
 •