Aktiviteter

Sakkyndighet

Sakkydighetsoppdrag tas på begrenset basis. Psykologisk utredning av voksne i barnesaker eller strafferetten.

Fagformidling

Kurs og seminarer tilbys i utredning og utredningsmetodikk.