Egenerklæring

1    Kontaktinformasjon

Den sakkyndigeDen sakkyndiges enkeltpersonforetak
Cato GrønnerødGrønnerød Psykomatikk
HPR-nr. 8133719Org. nr. 979 542 291
+47 99 35 09 70Postboks 813, 1609 Fredrikstad
cato.gronnerod@psykomatikk.nopost@psykomatikk.no
https://about.me/catogrhttps://psykomatikk.no

2    Bakgrunn

2.1  Formelle kvalifikasjoner

 • Cand. psychol.: Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1995 med tidligere bakgrunn fra informatikk, statistikk og idéhistorie
 • Dr. psychol.: Doktorgrad fra Universitetet i Oslo i 2004 innen området testmetodikk
 • Spesialist i klinisk psykolog med fordypning voksenpsykologi fra 2017
 • Utdanning i rettspsykiatrisk sakkyndighet i strafferetten, B-kurs fra 2018, C-kurs fra 2019
 • Registrert i Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS) fra april 2020

2.2  Forsknings- og undervisningsbakgrunn

 • Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, siden 2007 (permisjon for spesialisering i perioden 2014-2017)
 • Over 20 internasjonale forskningspublikasjoner innen personlighetsvurderinger, sakkyndighetsarbeid og behandlingsforskning
 • Omfattende undervisnings- og veiledningserfaring innen personlighet, personlighetsvurderinger og psykologisk utredning og behandling fra 1997
 • Deltidsengasjement (10 %) som forskningskonsulent for DPS Fredrikstad 2017-2020

2.3  Relevant erfaring

 • Klinisk erfaring: rusbehandling (1996), sengeposter med psykoseproblematikk, allmennpsykiatrisk poliklinikk og psykiatrisk sengepost for ungdom (2014-2017), privatpraksis på deltid med lettere psykiske lidelser (2010-2014), psykiatrisk akuttvakt for barn og unge i Østfold på deltid fra 2017
 • Sakkyndighetsutredninger av funksjonsnivå og arbeidsevne på oppdrag fra NAV i samarbeid med psykiater, 2017-2018, 15+ saker
 • Sakkyndighetsutredninger av personlighet hos foreldre i samarbeid med sakkyndige i barnesaker (barneloven og barnevernloven), særlig vanskelige saker med høyt konfliktnivå, fra 2017, 40+ saker
 • Rettspsykiatriske vurderinger for strafferetten fra 2020, prejudisielle observasjoner (2), fullstendige erklæringer (2)

3    Habilitet

3.1  Nåværende ansettelsesforhold

 • Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 100% stilling. Fagområde: personlighet, psykologisk utredning, klinisk ferdighetstrening.
 • Psykologspesialist ved Ungdomspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Østfold, ca. 8% stilling. Funksjon: vurdering av ungdom for akuttinnleggelse på kveld og natt.

3.2 Tidligere ansettelsesforhold

 • DPS Fredrikstad poliklinikk, forskningskonsulent 10 % 2017-2020
 • Psykosebehandling 3, Sykehuset Østfold, 2015-2017
 • Psykiatrisk utredning, Sykehuset Østfold, 2014-2015
 • Forsvarets institutt for ledelse, 2004-2005

3.3  Samarbeidspartnere i sakkyndighet

 • Barnefaglig sakkyndige (samarbeid om saker)
  • Psykologspesialist Monica Flock
  • Psykologspesialist Ragnhild Pettersen
 • Rettspsykiatrisk sakkyndige
  • Psykiater Audun Møller
  • Psykiater Gunnar Johannessen