Omdanning til Psykomatikk AS

Grønnerød Psykomatikk ENK har blitt omdannet til Psykomatikk AS. Grønnerød Psykomatikk ENK opphørte å eksistere som enhet 31.07.2021, driften ble overtatt av Psykomatikk 2 AS, et midlertidig selskap. Psykomatikk 2 AS ble så fusjonert med Psykomatikk AS den 01.12.2021, og Psykomatikk 2 AS har…