Omdanning til Psykomatikk AS

Grønnerød Psykomatikk ENK er under omdanning til Psykomatikk AS. Grønnerød Psykomatikk ENK opphørte å eksistere som enhet 31.07.2021, driften ble overtatt av Psykomatikk 2 AS, et midlertidig selskap. Psykomatikk 2 AS skal fusjoneres med Psykomatikk AS, Psykomatikk 2 AS vil deretter opphøre. Fusjonen er…