Aktiviteter

Sakkyndighet

Sakkydighetsoppdrag tas på begrenset basis. Psykologisk utredning av voksne i barnesaker eller strafferetten.

Fagformidling

Kurs og seminarer tilbys i utredning og utredningsmetodikk.

Omdanning til Psykomatikk AS

Grønnerød Psykomatikk ENK har blitt omdannet til Psykomatikk AS. Grønnerød Psykomatikk ENK opphørte å eksistere som enhet 31.07.2021, driften ble overtatt av Psykomatikk 2 AS, et midlertidig selskap. Psykomatikk 2 AS ble så fusjonert med Psykomatikk AS den 01.12.2021, og Psykomatikk 2 AS har opphørt.

Psykomatikk AS inngår i en konsernstruktur og eies 100 % av holdingselskapet Vortex Surfer AS, som igjen eies 100 % av Cato Grønnerød.

Fakturaer har i 2021 kommet fra ett av de tre selskapene, avhengig av status for omdanningen på den aktuelle tiden. I praksis vil dette ikke bety noe, alle selskaper er eid og kontrollert av Cato Grønnerød.

SelskapOrganisasjonsnummer
Psykomatikk AS927 017 725
Vortex Surfer AS926 619 373
Grønnerød Psykomatikk ENK (avviklet)979 542 291
Psykomatikk 2 AS (avviklet)927 412 063