Psykologisk behandling

Psykologisk behandling i Fredrikstad gjennom PSI-gruppen og NAVs raskere tilbake-tilbud. Psykodynamisk, interpersonlig terapi. Annen behandling tilbys normalt ikke.

Timepris: kr. 770,-
Vurderingsmetodikk

Testing, tolkning, veiledning og undervisning i følgende metoder:
  • Rorschach-metoden (R-PAS, RN-Rorschach)
  • PAI - Personality Assessment Inventory
  • NEO-PI-R - NEO Personality Inventory Revised
  • IIP-64-C - Inventory of Interpersonal Problems Circumplex Version
Generell timepris: 770,-
Skåring og interskårerberegning Rorschach-metoden: kr. 245,-
Web-design

Designoppdrag kan tas kun i begrenset grad, og kun der det er konkret personlig eller faglig relevant å designe og drifte nettsider.
Opphavsrett Grønnerød Psykomatikk © 2012
HJEM          JURIDISK          KONTAKT
RNR-Program
Gjr avtalte innbetalinger
Ta kontakt